BENTUK-BENTUK NASIHAT UNTUK PEMIMPIN

BENTUK-BENTUK NASIHAT UNTUK PEMIMPIN

Pemimpin adalah para khalifah dan para pemilik kekuasaan lainnya yang mengatur urusan kaum muslimin.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat.”

Para sahabat bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?”

Beliau menjawab,

للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْن وَعَامَّتِهِمْ

Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, serta untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin umumnya.” (HR Muslim)

Nasihat adalah kata menyeluruh yang bermakna memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati.

an-Nawawi rahimahullah berkata, “Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, menaati mereka dalam kebenaran, memerintahkan mereka menegakkan kebenaran, melarang dan mengingatkan mereka dengan lemah lembut, memberitahukan hal-hal yang mereka lalaikan dan yang tidak mereka ketahui di antara hak-hak kaum muslimin, tidak menentang mereka, dan mempersatukan hati kaum muslimin untuk mematuhi mereka.”

al-Khaththabi rahimahullah berkata, “Termasuk di antara bentuk nasihat untuk para pemimpin adalah salat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, membayar zakat kepada mereka, tidak menentang mereka dengan membawa pedang ketika mereka terlihat berbuat zalim atau berbuat tidak baik, tidak memperdaya mereka dengan pujian-pujian dusta, dan mendoakan kebaikan untuk mereka.”

al-Asqalani rahimahullah berkata, “Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin adalah membantu mereka dalam mengerjakan tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka, mengingatkan mereka ketika lalai, meluruskan mereka ketika berbuat keliru, menggalang persatuan dalam mendukung mereka, dan mengembalikan hati rakyat yang membenci mereka agar kembali mencintai mereka. Termasuk di antara nasihat yang paling agung untuk pemimpin adalah mencegah mereka berbuat zalim dengan cara yang lebih baik. Termasuk di antara pemimpin kaum muslimin adalah imam ijtihad. Nasihat untuk mereka adalah dengan menyebarkan ilmu mereka, menyebarkan keutamaan mereka, dan berbaik sangka kepada mereka.”

Baca juga: KEZALlMAN PEMIMPIN ATAS RAKYATNYA ADALAH DOSA BESAR

Baca juga: AGAMA ADALAH NASIHAT

Baca juga: BERKATA BAIK ATAU DIAM

(Adnan ath-Tharsyah)

Serba-Serbi