AZAN DIKUMANDANGKAN JIKA SUDAH MASUK WAKTUNYA
Fikih

AZAN DIKUMANDANGKAN JIKA SUDAH MASUK WAKTUNYA

Azan secara syar’i bermakna pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Azan tidak boleh dikumandangkan sebelum tiba waktunya, kecuali azan pada salat Subuh. Dalam al-Muhalla dikatakan, “Tidak boleh mengumandangkan azan untuk salat sebelum wasuk waktunya,…