Wednesday, May 22, 2024
MENUJU MADINAH
Kisah

MENUJU MADINAH

Ketika utusan Quraisy menghentikan pencarian, penunjuk jalan yang bernama Abu Urqud datang tiga malam setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr sembunyi di gua. Ia membawa dua tunggangan. Saat itu Amir bin Fuhairah…

DI DALAM GUA
Kisah

DI DALAM GUA

Sesampai di depan gua Abu Bakr berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tetaplah di tempatmu, wahai Rasulullah, sampai aku memeriksa seluruh gua ini untukmu.” Abu Bakr masuk ke dalam gua dan memeriksanya. Setelah keluar…

ISRA’ DAN MI’RAJ
Kisah

ISRA’ DAN MI’RAJ

Isra’ dan Mi’raj merupakan mukjizat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mukjizat ini datang sebagai penghormatan dan peneguhan bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah wafatnya paman beliau yang selalu melindunginya, istrinya yang senantiasa menghiburnya, dan…

KISAH ABU BAKR – MENGUMPULKAN AL-QUR’AN
Kisah

KISAH ABU BAKR – MENGUMPULKAN AL-QUR’AN

Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu menyiapkan pasukan besar di bawah komando Khalid bin al-Walid radhiyallahu 'anhu untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Pasukan ini memeranginya dalam sebuah peperangan yang dahsyat sampai akhirnya kaum muslimin mengalahkan mereka dan…

KISAH ABU BAKR – ASH-SHIDDIQ
Kisah

KISAH ABU BAKR – ASH-SHIDDIQ

Bila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan sesuatu, Abu Bakr segera memercayai dan mengimaninya. Abu Bakr yakin bahwa kabar itu keluar dari seorang nabi yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Oleh karena itu, Abu Bakr…