MENYENDIRI DI GUA HIRA

MENYENDIRI DI GUA HIRA

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam suka menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Hira. Allah telah membuat beliau menyenangi perbuatan ini. Tidak seorang pun menyuruh beliau berbuat demikian. Beliau tinggal di gua tersebut siang malam hingga turunnya wahyu. Usia beliau saat itu adalah empat puluh tahun.

Beliau berdiam di gua tersebut sebulan setiap tahunnya. Itu adalah kebiasaan Quraisy dalam menyendiri dan membersihkan diri di masa jahiliah.

Beliau memberi makan orang-orang miskin yang mendatanginya di sana.

Jika bulan tersebut telah berakhir, hal pertama yang beliau lakukan adalah tawaf di Ka’bah.

Para ulama berbeda pendapat tentang ibadah yang dilakukan beliau sebelum kenabian, apakah disyariatkan atau tidak? Ada yang menyebut bahwa itu adalah syariat Nabi Nuh, ada juga yang mengatakan syariat Ibrahim, dan ini yang lebih kuat. Lalu ada pula yang mengatakan syariat Musa, syariat Isa. Dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang menurut beliau merupakan syariat, maka beliau ikuti dan amalkan.

Di antara tanda-tanda kenabian sebelum beliau diutus sebagai nabi adalah apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anhu:

Aisyah berkata, “Permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah mimpi yang benar di dalam tidurnya. Beliau tidak bermimpi melainkan menjadi kenyataan seperti terangnya cahaya subuh. Kemudian beliau senang menyendiri. Beliau sering menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana selama beberapa malam, kemudian kembali kepada keluarga beliau dan mengambil bekal untuk keperluan itu.

Beliau pulang kepada Khadijah dan mengambil bekal seperti biasa, sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan wahyu ketika beliau berada di Gua Hira.

Di antara tanda-tanda kenabian yang lain adalah apa yang dikatakan oleh beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri, “Sesungguhnya aku mengenali sebuah batu di Makkah yang memberikan salam kepadaku sebelum aku diutus, sungguh aku masih mengenalinya sekarang.”

Di antaranya pula adalah kisah dua malaikat yang mendatangi beliau saat beliau berada di salah satu lembah di Makkah. Salah satu dari mereka berkata, “Timbanglah dia dengan satu orang!”

Temannya pun menimbang dan Muhammad mengunggulinya sampai malaikat itu menimbang beliau dengan seribu orang dari umatnya, dan beliau tetap lebih unggul.

Malaikat itu berkata kepada temannya, “Jika engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia pasti tetap lebih unggul.”

Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, “Belahlah perutnya!”

Temannya pun membelah perut beliau, mengeluarkan bagian setan dari perut itu dan segumpal darah yang kemudian dicampakkannya.

Malaikat itu berkata, “Basuhlah perutnya dengan air yang ada di bejana!”

Temannya pun melakukannya.

Kemudian ia meminta dibawakan ketenangan untuk dimasukkan ke dalam hati beliau.

Malaikat itu berkata, “Jahitlah perutnya kembali!”

Temannya pun melakukannya.

Lalu mereka berdua meletakkan stempel kenabian di antara kedua pundak beliau.

Beliau seolah menyaksikan semua itu dengan jelas.

Diriwayatkan bahwa beliau keluar dari tempat Khadijah, lalu kembali dan memberitahu Khadijah bahwa perut beliau telah dibelah, lalu dibersihkan dan dibasuh, lalu dikembalikan seperti semula.

Khadijah berkata, “Demi Allah, itu baik. Bergembiralah!”

Dan beliau berkata kepada Khadijah, “Sesungguhnya aku mendengar suara dan melihat cahaya. Aku takut kalau aku telah dirasuki jin.”

Khadijah berkata, “Allah tidak akan melakukan hal itu kepadamu, wahai putra Abdullah.”

Kemudian Khadijah menemui Waraqah bin Naufal untuk menceritakan peristiwa yang dialami beliau.

Waraqah berkata, “Jika cerita itu benar, maka itu adalah malaikat yang sama dengan yang datang kepada Musa. Jika ia diutus dan aku masih hidup, niscaya aku akan membelanya, menolongnya  dan beriman kepadanya.”

Baca sebelumnya: MEMBANGUN KA’BAH

Baca sesudahnya: TURUNNYA WAHYU DAN MASA TERPUTUSNYA

(Prof Dr Mahdi Rizqullah Ahmad)

Kisah