MENDAHULUKAN SEDEKAH WAJIB DARIPADA SEDEKAH SUNAH

MENDAHULUKAN SEDEKAH WAJIB DARIPADA SEDEKAH SUNAH

Seorang muslim, jika ia harus mengeluarkan zakat yang telah tiba waktu pengeluarannya, wajib mendahulukan penunaian zakat tersebut daripada sedekah yang mustahab. Itulah hukum asalnya. Alasannya adalah bahwa menunaikan sedekah yang wajib termasuk Rukun Islam. Allah Ta’ala tidak akan menerima amalan-amalan sunah hingga ia mengerjakan amalan wajib. Amal yang disukai oleh Allah Ta’ala untuk mendekatkan diri kepada-Nya adalah amalan wajib, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ

Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah Aku wajibkan kepadanya.” (HR al-Bukhari)

Barangsiapa mendahulukan sedekah yang mustahab atas sedekah yang wajib, maka ia berada dalam kesalahan yang besar. Ia melakukannya karena jahil terhadap syariat Allah dan kurang ilmu tentang hal-hal yang disukai oleh Allah Ta’ala.

Baca juga: SEDEKAH DENGAN AMAL SALEH

Baca juga: SETIAP KEBAIKAN ADALAH SEDEKAH

Baca juga: HARTA SENDIRI ADALAH HARTA YANG DISEDEKAHKAN

(Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada)

Adab