AN-NAJASYI, RAJA HABASYAH YANG MEMELUK ISLAM
Kisah

AN-NAJASYI, RAJA HABASYAH YANG MEMELUK ISLAM

Raja an-Najasyi secara terang-terangan menyatakan keislamannya di hadapan para sahabat dan para uskup. Namun para uskup marah dan menentangnya. Begitu pula para komandan. Mereka menghasut penduduk Habasyah agar bersama mereka menentang Raja. Maka terjadilah pemberontakan…