IKHLAS DALAM BERAMAL DAN MENAFKAHKAN HARTA
Kelembutan Hati Riyadhush Shalihin

IKHLAS DALAM BERAMAL DAN MENAFKAHKAN HARTA

Dari Abu Ishaq Sa’ad bin Abi Waqqash, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Luay al-Quraisyi az-Zuhri radhiyallahu ‘anhu, dan dia termasuk salah seorang dari sepuluh sahabat…