BERTEMU BANI ASLAM
Kisah

BERTEMU BANI ASLAM

Dalam perjalanan hijrah ke Madinah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan rombongan bertemu dengan kafilah dagang kaum muslimin yang kembali dari Syam. Di antara mereka terdapat Zubair bin Awwam. Zubair memakaikan Rasulullah dan Abu Bakr…