DIBUNTUTI SURAQAH
Kisah

DIBUNTUTI SURAQAH

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan rombongan melewati perkampungan Bani Mudlaj, seseorang melihat mereka. Orang itu kemudian mendatangi balai pertemuan kaumnya. Di sana terdapat Suraqah bin Malik. Orang itu berkata, “Wahai Suraqah, tadi aku…