AIR YANG SUCI TETAPI TIDAK MENYUCIKAN
Fikih

AIR YANG SUCI TETAPI TIDAK MENYUCIKAN

Pada asalnya air adalah suci dan menyucikan, yakni suci pada zatnya dan menyucikan benda lain. Namun apabila air telah bercampur dengan benda lain yang suci dan benda itu mengubah status air, maka air itu menjadi…