MENDAHULUKAN SEDEKAH WAJIB DARIPADA SEDEKAH SUNAH
Adab

MENDAHULUKAN SEDEKAH WAJIB DARIPADA SEDEKAH SUNAH

Seorang muslim, jika ia harus mengeluarkan zakat yang telah tiba waktu pengeluarannya, wajib mendahulukan penunaian zakat tersebut daripada sedekah yang mustahab. Itulah hukum asalnya. Alasannya adalah bahwa menunaikan sedekah yang wajib termasuk Rukun Islam. Allah…