KISAH KHADIJAH BINTI KHUWAILID
Kisah

KISAH KHADIJAH BINTI KHUWAILID

Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kilab al-Qurasyiyah al-Asadiyah yang berjuluk ath-Thahirah (wanita suci) sekaligus Sayyidah Quraisy adalah pemuka kaum perempuan alam semesta di zamannya. Dia lahir dari keluarga yang mulia dan…