RIBA NASI’AH
Fikih

RIBA NASI’AH

Riba secara bahasa artinya tambahan. Sedangkan secara syar’i (istilah) artinya tambahan atas barang-barang tertentu. Riba terbagi dalam dua jenis: riba nasi’ah dan riba fadhl. Nasi’ah diambil dari kata nasa’ yang artinya mengakhirkan. Riba jenis ini…

QARDH (PINJAMAN)
Fikih

QARDH (PINJAMAN)

Qardh secara bahasa artinya memotong, karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Sedangkan definisi qardh secara syar’i adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikan gantinya.…

KEMATIAN – DERITA DI ALAM KUBUR
Akidah

KEMATIAN – DERITA DI ALAM KUBUR

Kemaksiatan-kemaksiatan, selain menyebabkan pelakunya diazab di dunia, juga menyertai pelakunya di alam kubur. Dosa-dosa itu akan menjejali liang kubur mereka yang sempit, sehingga mereka tidak memperoleh tempat melarikan diri dan berlindung. Seandainya ketika masih di…

HIKMAH DIHARAMKANNYA RIBA
Fikih

HIKMAH DIHARAMKANNYA RIBA

Di antara hikmah diharamkannya riba adalah: 1️⃣Riba termasuk memakan harta orang lain tanpa hak. Seorang rentenir mengambil uang tambahan dari orang-orang, sedangkan mereka tidak mendapat imbalan apa pun dari uang tambahan tersebut. 2️⃣Riba semakin menyengsarakan…

RIBA DAN HUKUMNYA
Fikih

RIBA DAN HUKUMNYA

Riba adalah perbuatan yang diharamkan dalam semua syariat yang sangat berbahaya. Allah Ta’ala mengancam orang yang bermuamalah dengan riba dengan ancaman yang sangat mengerikan. Allah Ta’ala berfirman: اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ…

CARA MENGELOLA BUNGA BANK
Fikih

CARA MENGELOLA BUNGA BANK

Lajnah Fatwa Saudi mengeluarkan fatwa: Tidak boleh menabung di bank-bank konvensional, meski tidak sampai mengambil bunga bank. Sebab, hal tersebut termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah pun telah melarang hal tersebut. Sungguhpun demikian, bila…

RIBA PADA EMAS
Serba-Serbi

RIBA PADA EMAS

Syekh al-’Utsaimin rahimahullah ditanya: Apa hukum transaksi yang dilakukan oleh banyak pedagang emas dimana ia membeli emas yang telah dipakai untuk ditukar dengan emas baru ke pedagang emas lain dalam bentuk dan timbangan yang sama.…

TRANSAKSI-TRANSAKSI RIBA
Fikih

TRANSAKSI-TRANSAKSI RIBA

Bahaya riba sangat besar. Kita tidak dapat terhindar dari bahaya riba kecuali bila mengetahui hukum-hukumnya. Bila seseorang tidak mengetahui hukum-hukum riba, maka ia harus bertanya kepada orang yang berilmu. Ia tidak boleh melakukan suatu transaksi…