ISLAM ADALAH SISTEM YANG SEMPURNA
Akidah

ISLAM ADALAH SISTEM YANG SEMPURNA

Islam adalah agama samawi yang paling utama dan paling lurus, agama yang menempatkan semua hak pada posisi yang semestinya. Menyangkut ibadah, Islam menetapkan peribadahan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, tanpa sekutu bagi-Nya. Allah Ta'ala adalah…