Wednesday, September 27, 2023
RIBA FADHL
Fikih

RIBA FADHL

Riba fadhl diambil dari kata fadhl, yang artinya tambahan atas salah satu dari dua barang yang diperdagangkan dengan cara dipertukarkan. Allah dan Rasul-Nya telah menegaskan pengharaman riba fadhl atas enam jenis barang, yaitu: (1) emas,…

ZAKAT EMAS DAN PERAK
Fikih

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Zakat an-naqdain adalah zakat emas dan perak serta semua yang identik dengan keduanya, seperti uang, perhiasan emas, dan perhiasan perak. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis, serta ijmak ulama. Allah Ta’ala…